Địa chỉ: Số 93 Trưng Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu | Hotline: 077 555 5755 | 093 7500 307

Bibi (Gyps Cosmic)

Bó hoa 59

1.500.000₫

Baby blues

4.500.000₫

Baby pinky

4.000.000₫

Bó hoa 77

3.500.000₫

Bó hoa 67

2.200.000₫

Bó hoa 109

2.000.000₫