Địa chỉ: Số 93 Trưng Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu | Hotline: 077 555 5755 | 093 7500 307

Bó hoa

Bó hoa 88

2.000.000₫

Bó hoa Ohara 134

1.500.000₫

Bó hoa 107

1.200.000₫

Bó hoa 123

4.500.000₫

Bó hoa 83

700.000₫

Bó hoa 129

1.000.000₫

Bó hoa 125

1.000.000₫

Bó hoa 96

4.000.000₫

Bó hoa Tulip 120

2.000.000₫

Bó hoa 131

1.000.000₫